Esence

Esence na míru

Cena:350.00CZK


 

 

 

 

 

 

 

Nabízíme namíchání Bachových esencí BIO  (ESENCE & CO LES FLEURS DE BACH) podle Vašeho přání a výběru, složené ze 1-7 květů dle stavu, do užívací lahvičky. Esence konzervujeme přidáním BIO koňaku (celkem 30 %). Užívá se minimálně 4x denně 4 kapky do využívání (4 týdny) nebo do odeznění problému.

Ve formuláři prosím zaškrtněte požadované esence a vložte do košíku

Cena je 350 Kč včetně poštovného (platba předem na účet). Na dobírku esenci na míru neposíláme. 

  

Výběr lze i konzultovat 

zdarma na biobachovky@yahoo.com nebo tel. 775 227 141

 

 

 

 

 

 

 

Řepík lékařský
pro ty, kteří za usměvavou tváří ukrývají problémy, skrývají trápení a utíkají k práci, alkoholu apod.
Osika obecná
při nervozitě a obavách z něčeho nejasného, neblahé tušení či předtuchy

 

Buk lesní
při přílišné kritice a netoleranci k ostatním, odsuzování a aroganci

 

 

Zeměžluč lékařská
pro ty, co neumějí říci ne, neumí požádat o pomoc a podřizují se jiným

 

 

Olověnec willmottův
při pochybách ve vlastní úsudek a hledání názoru u druhých

 

 

 

Slivoň třešňová
při obavách ztráty sebekontroly, pro klid a duševní vyrovnanost

 

 

 

 

Poupě jírovce
při neschopnosti poučit se z chyb minulosti, pomáhá čerpat ze zkušeností

 

 

 

Čekanka obecná
při sebelítosti, panovačnosti, při vyţadování vlastní pozornosti, při citovém vydírání, pomáhá dodat upřímnou lásku a péči k okolí
Plamének plotní
při ztrátě zájmu o své okolí, při útěku před realitou, snění za bílého dne, pomáhá postavit se opět na zem pevnýma nohama

 

Jabloň lesní
při pocitech neustálého nepořádku, nečistoty, špatných představ o sobě, svého vzhledu, pomáhá posílit sebevědomí a čistý pohled na svou osobnost

 

Jilm štíhlý
pro talentované lidi, s velkou vyčerpávající zodpovědností, při pocitech další nezvladatelnosti, pomáhá posílit zapálení pro zodpovědnost a důvěru ve své schopnosti
Hořeček nahořklý
při pocitech skleslosti, ztráty odvahy a melancholie, pomáhá získat odvahu a víru

 

 

 

 

Hlodaš evropský
při ztrátě naděje, při pocitech pesimismu a beznaděje, pomáhá vynést na výsluní a pomáhá navrátit nadějí

 

 

 

Vřes obecný
při posedlosti pouze svými problémy, mluvení stále o sobě a neustálé touze po společnosti, pomáhá navrátit klid, pohodu a spřízněnost s okolním světem

 

Cesmína ostrolistá
při častých návalech ţárlivosti, hněvu, podezíravosti a nedůvěře, pomáhá dosáhnout vítězství láskou k ostatním

 

 

 

Zimolez kozí list
při pocitech nostalgie, marné touhy a žití minulostí, pomáhá navrátit se do přítomnosti

 

 

 

Habr obecný
při pocitech únavy (převážně mentální) a neschopnosti soustředit se na osobní potřeby, pomáhá dodat nebo navrátit energii a posílit soustředění
Netýkavka žláznatá
při podráždění, nervozitě, napětí, netrpělivosti, pomáhá navrátit shovívavost a vlídnost

 

 

 

Modřín opadavý
při ztrátě sebedůvěry a pocitech méněcennosti, pomáhá dodat sebedůvěru a chuť zvládnout cokoliv

 

 

Kejklířka skvrnitá
při pocitech strachu a hrůzy z již definovaných věcí (zvířata, zkoušky, bouřky, bolesti…), pro statečnost

 

 

 

Hořčice rolní
při pocitech deprese a beznaděje bez jasných příčin, pomáhá dodat jasný pohled na věc, navrací radost, dává vnitřní stabilitu a mír

 

 

 

 

Dub letní
při malomyslnosti, zoufalství, depresi, přepracovanosti, dlouhodobém napětí, sklíčenosti, pomáhá vidět potřebu odpočinku, získat silnou vůli, vytrvalost, spolehlivost

 

 

Olivovník evropský
při pocitech vyčerpání, při nedostatku síly a potřeby psychické a fyzické podpory, pomáhá dodávat a podporovat fyzickou i duševní sílu

 

 

 

 

Borovice lesní
při pocitech viny i za druhé, časté výčitky svědomí, potřeba perfekcionalismu, pomáhá zmírnit pocity viny a výčitky svědomí, dává schopnost přejít od pasivity se sebeobviňováním k aktivní zodpovědnosti
Pávie červená
při přehnané obavě a velkých starostech o své blízké, pro důvěru ve své okolí, dává schopnost pečovat o druhé se soucitem, ale bez úzkosti a s klidem

 

 

 

 

Devaterník dvoubarvý
při pocitech velkého strachu, vyděšení a paniky z neznámého, pro kuráž (odvahu) a v případě nouze

 

 

 

Pramenitá voda
při kladení na sebe přehnaných požadavků, puntičkářství a při neschopnosti flexibility, pomůže k větší pružnosti a přizpůsobivosti

 

 

Chmerek roční
při problémech s rozhodováním mezi dvěma danými možnostmi, při střídání nálad, pomáhá dodat rovnováhu a odhodlanost

 

 

Snědek chocholikatý
po fyzickém nebo duševním šoku, při posttraumatických stavech a vnitřní zmatenosti, pomáhá dodat rovnováhu a harmonii, jak fyzickou tak duševní
Kaštanovník jedlý
při zoufalství, pocitu nejzazší hranice snesitelnosti, tzv. "zahnání do kouta", pomáhá „rozsvítit světlo v temnotě“ a najít správnou cestu

 

 

Sporýš lékařský
při prosazování pouze svých myšlenek, pocitech neomylnosti, přání změnit svět, pomáhá posílit pokoru a dodat klid a vnitřní pohodu

 

Réva vinná
při přehnané dominanci, násilnických sklonech a přehnaných požadavcích, pomáhá dodat pozitivní vůdčí vlastnosti, vysoký příliv energie, prosazení se
Ořešák královský
při strachu a neschopnosti vyrovnat se se změnou a novou situací, pomáhá přijímat změny a mít schopnost propojovat změny a vývoje nových etap
Žebratka bahenní
při rezervovanosti, vnitřním uzavření a zármutku, pomáhá podpořit vnitřní pohodu a posílit moudrost

 

 

Jírovec maďal
při pocitech stále se vracejících nevysvětlitelných myšlenek, kterých není možné se zbavit, pomáhá zklidňovat a pročišťovat mysl

 

Sveřep větevnatý
při pocitech nejistoty své vlastní životní cesty, bezcílnost a unuděnost, pomáhá dodat jasný pohled na věc a posílit cílevědomost
Růže šípková
při pocitech vnitřní rezignace, nezájmu a apatie, pomáhá dodat radostného a podnikavého ducha

 

Vrba bílá
při neustálých pocitech nespravedlnosti, zatrpklosti a obviňování ostatních, pomáhá získat trpělivost a pochopení svého okolí