Obchodní podmínky, způsob dopravy
a platby

Všeobecné obchodní podmínky a

Způsob dopravy

 

Provozovatel internetového obchodu: Otakar Pleschner
Sídlo společnosti: Podvinný mlýn 22, Praha 9 - Libeň
IČ: 18892035

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku. 


1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Dodavatel si vyhrazuje změnu ceny, o této změně musí dodavatel zákazníka předem informovat.

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, či e-mailu.

Minimální objednávka pro zpracování činní 100,- Kč. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k použití. Podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V souladu s § 53 odst. 7 č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že Kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V zájmu zkvalitňování našich služeb si Vás dovolujeme požádat o uvedení důvodu vrácení. Tato informace však není povinná (zákon ji nevyžaduje), nemá žádný vliv na platnost Vašeho odstoupení a slouží pouze pro zkvalitnění našich služeb! Děkujeme. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu. Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu doporučuje Prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile Prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno neotevřené, nepoškozené a neopotřebované, odešle Prodávající neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení Kupujícího od smlouvy Kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží, dle požadavku Kupujícího, buď odesláním peněz na adresu Kupujícího nebo převodem na účet Kupujícího (při odstoupení od smlouvy Kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny). Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívající ve hře nebo loterii.
 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat. V případě, že Vámi objednané zboží nemáme skladem, budeme Vás rovněž kontaktovat.

 

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou objednávku můžete nejdéle do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

 

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ
Při odběru na dobírku Objednané zboží vám zašleme poštou jako dobírku. Při objednávce a dodávce poštou nad 2.000 Kč poštovné hradíme za Vás. V případě objednávky menší než 2.000,- Kč  Vám budeme k celkové částce účtovat poplatek 99 Kč (49 Kč viz dále) za poštovné a dobírku.

Poštovné  na Slovensko je 199,- Kč (platba předem na účet).

Zboží si také můžete vyzvednout osobně po telefonické dohodě v Praze, pak vám nebude účtováno poštovné ani balné.

Přehled poštovného a číslo účtu:

Poslání Českou poštou po ČR  při platbě předem na náš účet (objednávka do 2000 CZK) 89 CZK

Poslání Českou poštou po ČR  při platbě předem na náš účet (objednávka nad 2000 CZK) 0 CZK

Osobní odběr po domluvě (pouze Praha) 0 CZK 

Poslání Českou poštou po ČR formou dobírky (objednávka do 2000 CZK) 129 CZK

Poslání Českou poštou po ČR formou dobírky (objednávka nad 2000 CZK) 0 CZK

Poslání Českou poštou na Slovensko235 CZK 

V případě zaslání  Esence na míru poštou při platbě předem na náš účet  poštovné ZDARMA!

V případě poslání Esence na míru na dobírku poštovné pouze 19 Kč!

VÝHODNÉ -TIP NA SNÍŽENÍ VAŠICH VÝDAJŮ ZA POŠTOVNÉ - POŠTOVNÉ ZDARMA!

Pokud spolu s Esencí na míru objednáváte další produkty (objednávky jsou každá zvlášť), prosím uveďte do poznámky při objednávce a zboží Vám bude zasláno dohromady a  za cenu jednoho poštovného navíc sníženého o 50 CZK, podle zvoleného způsobu platby a dopravy:

Poslání Českou poštou po ČR  při platbě předem na náš účet (objednávka do 2000 CZK) 0 CZK 

Poslání Českou poštou po ČR  při platbě předem na náš účet (objednávka nad 2000 CZK) 0 CZK

Poslání Českou poštou po ČR formou dobírky (objednávka do 2000 CZK) 69 CZK

Poslání Českou poštou po ČR formou dobírky (objednávka nad 2000 CZK) 0 CZK

Osobní odběr po domluvě (pouze Praha) 0 CZK (Esence na míru je pak jen za 300 CZK)!

Poslání Českou poštou na Slovensko 185 CZK (platba předem)

 

Naše číslo účtu vedené u Fio banky je: 2401392331/2010

Pro identifikaci platby uveďte prosím variabilní číslo (číslo Vaší objednávky), které obdržíte v potvrzovacím e-mailu po odeslání objednávky, ale i bez něj platbu dohledáme podle Vašeho jména.

Dodací lhůta je od 2-7 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

Při nevyzvednutí zásilky si prodávající může nárokovat úhrady dopravy.

 

6) VÝMĚNA ZBOŽÍ
V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výši kupující. Nevyměňujeme otevřené, použité kosmetické produkty, a produkty u kterých není možná výměna z hygienického hlediska.

7) REKLAMACE A ZÁRUKA 
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Tyto závady musí zákazník uplatňovat u České Pošty. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na: a) vady vzniklé běžným používáním b) nesprávným použitím výrobku c) nesprávným skladováním Doporučený postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu

4) k reklamovanému zboží je vhodné předložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu (faktura je vždy zasílána s objednaným zbožím) Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. Rozpor s kupní smlouvou V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající bere na zřetel rozpor s kupní smlouvou zjištěný během šesti měsíců od převzetí věci, pokud z povahy věci nevyplývá, že existenci rozporu musel Kupující zjistit již při jejím převzetí. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

8 ) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Provozovatel internetového obchodu lekarnajinak.cz zaručuje všem zákazníkům ochranu osobních údajů. Zákaznické údaje slouží výhradně k vyřízení objednávek, a neposkytují se třetím osobám či institucím. Tyto informace se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů jejichž aktuální plné znění je k dispozici zde.9) POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Na webové stránce jsou používány tzv. cookies. Pravidla jejich používání, jakož i způsob, jak jejich používání zakázat, jsou k dispozici zde.